Įdegis su autolinija


„Įdegis su Autolinija.lt“ FACEBOOK ŽAIDIMO TAISYKLĖS

 • I.ŽAIDIMO DALYVIAI IR ORGANIZATORIUS
  • 1. Socialinio tinklo FACEBOOK „Įdegis su autolinija!“ paskelbto reklaminio žaidimo (toliau – Žaidimas) dalyviai:
  • 1.1. privatūs asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje (toliau – Dalyviai), nuo 2014 m. liepos 07 d. iki 2014 m. rugpjūčio 15 d. (imtinai) prisijungę prie „ATRASK NAUJĄ SKONĮ SU DIDDEN“ FACEBOOK puslapio www.facebook.com/autolinija.lt:

–          Paspaudę „patinka“ (ang.: „like“);

–          Parašę žodį „noriu“ prie paskelbto žaidimo pranešimo;

–          Pasidalinę žaidimu su kitais, paspaudę „dalintis“ (ang.: „share“), turės galimybę laimėti „Didden“ prizus.

  • 2. Žaidimo organizatorius (toliau – Organizatorius) yra UAB „Gideas“ reklamos agentūra, įsikūrusi adresu: Taikos 217-64 Vilnius.
 • II. ŽAIDIMO TAISYKLĖS
  • 3. Dalyvaudami Žaidime Dalyviai patvirtina, kad yra susipažinę su Žaidimo taisyklėmis (toliau Taisyklės), joms neprieštarauja ir sutinka jų laikytis.
  • 4. Žaidimo Taisyklės ir visa informacija skelbiama https://gideas.lt/?p=1792
  • 5. Organizatorius pasilieka teisę keisti Taisykles iš anksto informavęs socialinio tinklo FACEBOOK profilyje www.facebook.com/autolinija.lt
  • 6. Organizatorius be papildomo atlygio ir atitinkamos sutarties turi teisę su Žaidimu susijusiais tikslais viešai skelbti laimėtojo vardą, pavardę, nuotraukas, interviu.
  • 7. Žaidimo prizai:

–          3 „Luxara“ kuponai, laimimi vieną kartą. Tas pats asmuo gali laimėti tik vieną prizą, per visą žaidimo periodą.

  • 8. Dalyvaudami žaidime Dalyviai neprieštarauja, kad Organizatorius tvarkys Dalyvių asmens duomenis Žaidimo ir rinkodaros tikslais.
  • 10. Akcijoje nedalyvauja Organizatoriaus ir UAB „Gideas“ darbuotojai, su Akcija susiję reklamos agentūrų darbuotojai bei šių asmenų šeimos nariai. Nustačius, kad toks asmuo dalyvavo Akcijoje ir laimėjo prizą, asmuo netenka prizo.
 • III. ŽAIDIMO APRAŠYMAS
  • 11. Žaidimas rengiamas Autolinija.lt paslaugų žinomumo didinimo tikslais.
  • 12.Žaidimo trukmė – nuo 2015 m. balandžio 10 d. iki 2015 m. balandžio 24 d.(imtinai).
 • IV. PRIZAI
  • 13.Žaidimo prizai (toliau – Prizai):

–          1 (vienas) vnt.: Soliarumo Luxara ( kuris yra įsikūręs prekybos centro MADA antrame aukšte).

  • 14. Gyventojų pajamų mokestį, jeigu toks numatytas pagal LR įstatymus, už laimėtoją sumoka ir deklaruoja Organizatorius po Prizo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo.
  • 15. Laimėtas Prizas į pinigus ar kitas vertybes nekeičiamas.
  • 16. Organizatorius pasilieka teisę pakeisti Prizą į analogišką, ne mažesnės vertės, prizą.
 • V. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR PRIZŲ ATSIĖMIMAS
  • 17. Organizatorius įsipareigoja 1 (vieną) laimėtoją iš Dalyvių sąrašo atrinkti atsitiktine tvarka.
  • 18. Prizų laimėtojai bus nustatomi tokia tvarka:
   • Pagrindinio prizo traukimas – 2015 m. balandžio 24 ., iš dalyvių, kurie dalyvavo žaidime, nuo 2015 m. balandžio 10 d. iki balandžio 24 d. 15:00  (imtinai).
   • 19. Apie Prizų laimėjimus Laimėtojai bus informuojami FACEBOOK paskyros „Įdegis su Autolinja.lt“ sienoje  ir turės organizatoriui nurodyti asmeninius duomenis privačioje žinutėje.
  • 20. Prizus Laimėtojai atsiima Organizatoriaus būstinėje – Justiniškių g. 16-301, Vilniuje iki 2015 m. gegužės 8 d., jei Laimėtojai gyvena Vilniuje arba prizai įteikiami asmeniškai (gali būti siunčiami paštu), jei Laimėtojai gyvena kituose Lietuvos miestuose ar rajonuose. Laimėtojai gaus prizą tik pateikę asmens dokumento kopiją (t.y. tapatybės kortelę, pasą ar vairuotojo pažymėjimą). Prieš atsiimant prizą būtina susitarti iš anksto dėl atvykimo laiko.
  • 21. Prizų įteikimas Laimėtojams įforminamas Prizo priėmimo-perdavimo aktu, tuo pačiu laimėtojas su prizu fotografuojamas ir nuotrauka keliama į www.facebook.com/autolinija.lt
  • 22. Laimėtojo išlaidos, susijusios su Prizo atsiėmimu, neatlyginamos.
  • 23. Organizatorius pasilieka teisę pašalinti Dalyvį iš Žaidimo ir atsisakyti išduoti Prizą, jei Dalyvis pažeidė šias Taisykles, nurodė neteisingus/netikslius savo duomenis arba su Laimėtoju nepavyko susisiekti, per 1 (vieną) savaitę, nuo laimėtojo išaiškinimo ir paskelbimo, dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus.